A

Có phải trong tôi còn rất Huế 
Để đôi mắt buồn pha chút trầm tư 
Sinh ra phiêu bạt khắp tứ xứ 
Học đạo, học đời giữ lấy từ bi 
Để thương Nam Đông, Phú Lộc ngày về 
Thương dân nghèo chân chất nét đồng quê 
Mảnh ruộng quanh co vẫn làm bằng cuốc 
Cơm còn chưa đủ nói gì thuốc 
Y tế bỏ ngỏ cả trời thương 
Phước Điền ruộng lớn lòng từ 
Chung tay Gia Định trải dài yêu thương 
Blouse chẳng ngại lên đường 
Dù xa dù mệt vẫn hoan hỷ cười 
Phước phần từ đó lớn dần 
Người dân xứ Huế muôn đời tri ân. 


Bệnh viện nhân dân Gia Định

Bệnh viện Nguyễn Trãi

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi

Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện Trung Ương Huế

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM