Danh sách hội viên

STT Tên Địa chỉ Đóng góp hàng tháng Tham gia từ Đến
1 Hoàng Tuấn + Bùi Thị Thu Hằng TPHCM 1.000.000  đ 01/2011 nay
2 Hoàng Tuấn Anh + Hoàng Tuấn Kiệt TPHCM 300.000  đ 01/2011 nay
3 Ni cô Diệu Huệ TPHCM 100.000  đ 01/2011 nay
4 Nguyễn Thị Lê Uyên Tiên Thủy - Bến Tre 100.000  đ 01/2011 nay
5 Nguyễn Thị Hương Giang TPHCM 200.000  đ 01/2011 nay
6 Nguyễn Thị Ngọc Trâm TPHCM 200.000  đ 01/2011 nay
7 Lâm Thị Bích Vân TPHCM 200.000  đ 01/2011 nay
8 Phạm Tấn Toại TPHCM 100.000  đ 01/2011 nay
9 Tô Thị Mỹ Hạnh TPHCM 100.000  đ 01/2011 nay
10 Ni cô Diệu An TPHCM 100.000  đ 01/2011 nay
11 Lộc Nam Dương Hóc môn - TPHCM 200.000  đ 01/2011 nay
12 Nguyễn Thị Ngọc Giàu + Nguyễn Đoàn Phúc Huy TPHCM 500.000  đ 01/2011 nay
13 Nguyễn Bá Lộc + Nguyễn Thị Dung + Nguyễn Đại Phú Long An 500.000  đ 01/2011 nay
14 Nguyễn Tấn Tài Long An 200.000  đ 01/2011 nay
15 Nguyễn Thị Ngọc Sang TPHCM 200.000  đ 01/2011 nay
16 Phạm Đức Việt + Cao Thoại Mỹ TPHCM 400.000  đ 01/2011 nay
17 Nguyễn Thị Thu + Tạ Văn Bi Tiên Thủy - Bến Tre 100.000  đ 01/2011 nay
18 Nguyễn Phú Cường Hóc môn 200.000  đ 01/2011 nay
19 Nguyễn Phú Quý Hóc môn 100.000  đ 01/2011 nay
20 Nguyễn Văn Gan Hóc môn 100.000  đ 01/2011 nay
21 Đinh Thị Khỏi Hóc môn 100.000  đ 01/2011 nay
22 Công ty Viên Thông TPHCM 1.000.000  đ 01/2011 nay
23 Trương Minh Châu (50 USD) USA 1.100.000  đ 02/2011 nay
24 Dương Thị Phượng 50.000  đ 03/2011 nay
25 Trần Minh Sinh Gò Công 100.000  đ 03/2011 nay
26 Võ Văn Ráng 100.000  đ 03/2011 nay
27 Võ Từ Vân TPHCM 500.000  đ 04/2011 nay
28 Trần Thị Vân Thanh + Nguyễn Quang Minh Bỉ 200.000  đ 05/2011 nay
29 Bùi Thị Kim Dung 100.000  đ 05/2011 nay
30 Nguyễn Đức Thanh 100.000  đ 06/2011 nay
« 1 2 3 »
Bệnh viện nhân dân Gia Định

Bệnh viện Nguyễn Trãi

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi

Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện Trung Ương Huế

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM